Pesan Imam Al-Ghazali Tentang Rezeki

Imam Al-Ghazali pernah berpesan tentang rezeki dalam kehidupan yang perlu untuk kita jadikan sebagai iktibar dan pedoman. Amat penting untuk setiap manusia memahami konsep tawakal kepada Allah dan yakin tentang jaminan Allah untuk setiap makhluk-Nya.

Setiap manusia di muka bumi tuhan telah pun diperintahkan oleh Allah S.W.T untulk sentiasa berusaha, bekerja dan berikhtiar dalam bekerja mencari rezeki. Manusia perlu faham bahawa rezeki yang setiap kalian perolehi sudah pun ditentukan.

imam al ghazali

Pesan Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali pernah berkata:

“Hendaklah engkau tahu bahawa rezeki manusia itu telah dibagikan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Hal ini telah disebut secara jelas dalam Al-Kitab dan Hadis-Hadis Rasulullah SAW. Bahkan, engkau pun tahu bahwa apa yang  dibagikan-Nya tidak dapat diganti dan tidak pula diubah. Jika engkau menolak pembagian tersebut dan berharap agar diubah, maka berarti engkau mendekati kekufuran. Semoga Allah Ta’ala melindungi kita dari pikiran semcam itu.”

Menjadi kerisauan setiap manusia ialah mereka sudah pun tahu bahawa rezeki dari tuhan itu benar adanya dan tidak mungkin berubah, namun masih ada saja manusia yang mencuba untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki sehingga mereka lupa dan alpa perihal halal dan haram. Ada juga manusia yang lalai dan melupakan kewajiban untuk beribadah kepada tuhan.

Pesan Rasulullah SAW

Rasulullah SAW bersabda:

“Sudah tertulis di punggung ikan dan banteng tentang rezeki si fulan. Maka, orang yang tamak tidak akan mendapatkan tambahan selain dari kepayahannya sendiri.”

Guru Imam Al-Ghazali juga berpesan, “Sesungguhnya apa yang ditakdirkan sebagai makanan yang engkau kunya, maka tidak akan dikunyah oleh orang lain. Kerana itu, makanlah bagian rezekimu itu dengan mulia, janganlah engkau memakannya dengan hina!”

(Petikan dari Imam Al-Ghazali dalam Minhajul ‘Abidin)

Semoga kita semua sentiasa bersyukur dengan setiap rezeki yang diberikan oleh tuhan. Carilah rezeki yang halal nescaya hidup akan bahagia dan kita akan sentiasa berasa cukup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *