Peranan Belia dalam Mempromosikan Keharmonian Etnik dan Multikulturalisme

keharmonian etnik


Keharmonian etnik dan multikulturalisme di Sabah merupakan satu keunikan yang sukar didapati di kawasan-kawasan lain. Sabah, sebuah negeri yang terletak di Pulau Borneo, Malaysia, terkenal dengan masyarakatnya yang pelbagai dan multikultural. Sabah menjadi tempat kepada pelbagai kumpulan peribumi, imigran dan ekspatriat. Kumpulan etnik utama di Sabah termasuk Kadazan-Dusun, Bajau, Cina, dan Melayu, antara lain. Kepelbagaian ini adalah asas dan jati diri Sabah, tetapi ia juga membawa cabaran unik dalam hal keharmonian politik dan perpaduan.

Via Malaysian Cultural

Multikulturalisme adalah kekuatan Sabah

Multikulturalisme merujuk kepada cara sebuah masyarakat tertentu mengendalikan kepelbagaan budaya. Ia boleh berlaku dalam skala nasional atau di dalam komuniti sebuah negara. Ia boleh berlaku secara semula jadi melalui imigresen, atau secara buatan apabila bidang kuasa budaya yang berbeza digabungkan melalui dekri undang-undang.

Dengan takrif ini, tidak disangkal lagi bahawa multikulturalisme adalah aspek asas identiti Sabah. Ia mempromosikan idea bahawa kumpulan etnik yang pelbagai boleh hidup bersama, meraikan keunikan mereka, dan bekerjasama untuk kebaikan bersama. Keharmonian antara etnik membina Sabah dan masyarakatnya, sehingga kerapkali disebutkan sebagai negeri contoh di Malaysia.

Via Government of Ontario

Peranan belia dalam keharmonian etnik Sabah

Keharmonian yang dicapai oleh Sabah tidak dibina dalam masa singkat. Usaha membina dan mengekalkan keharmonian multikulturalisme ini datang dari segenap lapisan masyarakat, terutamanya lapisan belia Sabah.

Aktivis dan penentang muda di Sabah secara aktif bekerja untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan keharmonian etnik dan kepelbagaian budaya. Mereka menggunakan pelbagai platform, termasuk media sosial, untuk mempromosikan perpaduan di antara kumpulan etnik yang berbeza.

Selain itu, inisiatif yang dijalankan oleh golongan muda sering menganjurkan program pertukaran yang membawa orang muda dari latar belakang etnik yang berbeza bersama. Program ini membantu memupuk pemahaman dan persahabatan melintasi sempadan budaya.

Via Belia Sabah

Golongan muda juga tidak menolak dari mengambil bahagian dalam aktiviti komuniti dan menganjurkan acara budaya yang meraikan kepelbagaian komuniti Sabah. Festival, pameran, dan persembahan membantu memelihara dan memaparkan tradisi kumpulan etnik yang berbeza.

Peribahasa ‘muafakat membawa berkat’ juga terpakai dalam situasi orang muda di Sabah. Organisasi belia memainkan peranan penting dalam melibatkan golongan muda dalam aktiviti awam. Penglibatan ini membolehkan mereka memberi pendapat dalam keputusan politik yang mempengaruhi masyarakat multikultural Sabah.

BACA JUGA : Tragedi di Kilang Ais : Kebocoran Gas Amonia, Seorang Maut Dan 7 Cedera

Peranan Belia dalam Politik

Kepelbagaian etnik di Sabah juga dipelihara dalam rantaian sosial, termasuklah dalam politik. Berbeza dengan tanggapan ramai, kepentingan politik sebenarnya lebih luas peranannya dalam masyarakat. Peranan politik dalam menjaga multikulturalisme yang ada di Sabah turut memerlukan belia bagi meneruskan legasi keharmonian yang terwujud lama.

Keterlibatan belia dalam politik adalah pemacu perubahan dan kemajuan. Di Sabah, orang muda semakin aktif dalam gerakan dan parti politik yang memberi keutamaan kepada keharmonian etnik dan multikulturalisme. Mereka memberi sumbangan kepada politik dengan pelbagai cara.

keharmonian etnik
Via Sabah Media

Antaranya, belia Sabah kini sudah mula menyedari fungsi politik yang berkesan dan lebih baik untuk menjaga hak rakyat. Beberapa pemimpin muda telah berjaya memasuki arena politik Sabah. Mereka memperjuangkan dasar inklusif dan mewakili kepentingan kumpulan etnik yang berbeza.

Kumpulan belia sering terlibat dalam usaha menggerakkan akar umbi, mempromosikan perpaduan dan inklusiviti dalam landskap politik. Sayap-sayap belia juga sudah mula aktif dalam parti-parti politik yang lebih lama bertapak di Sabah. Gerakan belia Sabah juga semakin rancak mengadakan pelbagai aktiviti komuniti, khususnya aktiviti berkaitan pendidikan budaya dan sosial.

Promosi Hak Kumpulan Minoriti

Pemimpin muda dan aktivis memperjuangkan dasar-dasar yang melindungi dan mempromosikan hak kumpulan minoriti, mengakui kepentingan peluang yang sama dan perwakilan untuk semua.

Selain itu, pemimpin politik muda secara aktif berusaha untuk menyelesaikan perbezaan antara kumpulan etnik yang berbeza, menekankan nilai-nilai bersama dan matlamat bersama yang boleh menyatukan penduduk pelbagai budaya Sabah.

Belia memainkan peranan penting dalam usaha mempromosikan multikulturalisme di Sabah, tetapi mereka turut menghadapi sejumlah cabaran yang mencabar. Pertama, stereotaip dan prasangka dari generasi lebih tua sering menghalang usaha mereka, dengan anggapan negatif tentang kemampuan dan niat orang muda dalam politik.

Kedua, kelangsungan momentum belia menjadi terhad disebabkan oleh struktur politik dan ideologi tradisional yang mungkin menentang perubahan yang digerakkan oleh aktivis dan pemimpin muda. Tenaga belia seringkali terbantut, begitu juga dengan motivasi dan semangat yang layu jika tidak didokong oleh lapisan masyarakat yang lain.

Ketiga, organisasi belia sering berdepan dengan masalah sumber terhad, yang mengganggu pelaksanaan inisiatif dan projek mereka. Sumber ini termasuklah sumber kewangan, dimana kos-kos lain seperti kos tenaga manusia dan penyelenggaraan perlu dilangsaikan.

Terakhir, walaupun usaha gigih mereka, belia masih menghadapi kurangnya perwakilan dalam proses pembuatan keputusan, yang boleh menjadi halangan utama dalam usaha melaksanakan perubahan yang mereka perjuangkan. Semua cabaran ini menuntut kesabaran, ketekunan, dan kreativiti dalam menangani isu-isu multikulturalisme di Sabah.

Peranan orang muda Sabah untuk pertahankan keharmonian negeri

Untuk memperkuat peranan belia dalam mempromosikan keharmonian etnik dan multikulturalisme dalam politik Sabah, terdapat beberapa langkah penting yang boleh diambil.

Via UMNO Online

Pertama, pendidikan dan kesedaran perlu dipertingkatkan dengan melaksanakan program pendidikan yang menekankan kepentingan kepelbagaian dan multikulturalisme sejak usia muda. Ini dapat membantu membina pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai ini di kalangan generasi muda. Pendidikan merupakan kunci utama dalam memecahkan belenggu salah faham etnik dan agama.

Kedua, kehadiran mentor dan sokongan kepada pemimpin politik dan aktivis muda adalah penting. Ini akan membantu mereka mengemudi landskap politik negeri yang rumit dengan lebih berkesan dan memaksimumkan kesan usaha mereka. Selain itu, dorongan untuk menggubal dasar-dasar inklusif dalam parti politik dan institusi kerajaan perlu diberikan, yang akan mengakui dan melindungi hak semua kumpulan etnik.

Ketiga, usaha mencipta lebih banyak peluang bagi belia untuk mengambil bahagian dalam perdebatan awam, perbincangan, dan proses pembuatan keputusan adalah penting. Ini akan memberi platform kepada generasi belia untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempengaruhi dasar-dasar yang berkaitan dengan multikulturalisme.

Keempat, mempromosikan program pertukaran antarabangsa adalah langkah yang baik. Ia membolehkan golongan muda Sabah mempelajari tentang multikulturalisme dan toleransi dari negara-negara lain, membuka wawasan mereka dan membina jaringan global yang boleh digunakan untuk memperkukuhkan nilai-nilai multikulturalisme di Sabah. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita boleh memperkuatkan peranan belia dalam mempromosikan keharmonian etnik dan multikulturalisme dalam politik Sabah.

Kekuatan Sabah datangnya dari belia

Multikulturalisme Sabah merupakan unsur penting dalam identiti negeri ini. Peranan belia dalam mempromosikan keharmonian etnik dan multikulturalisme dalam politik Sabah adalah penting untuk memastikan komuniti pelbagai negeri ini boleh hidup bersama dengan harmoni. Walaupun mereka menghadapi cabaran, aktivis dan ahli politik muda di Sabah secara aktif berusaha untuk menyelesaikan perbezaan, meraikan kepelbagaan, dan memperjuangkan dasar inklusif.

Dengan sokongan berterusan dan usaha untuk memberdayakan pemimpin muda, Sabah boleh bergerak ke arah masa depan di mana multikulturalisme bukan sahaja diraikan tetapi dianggap sebagai pendorong kemajuan dan perpaduan yang aktif. Penglibatan belia adalah pemacu yang kuat untuk mencipta Sabah yang lebih inklusif dan harmoni.

Ikuti perkembangan Daerah Tawau, Sabah melalui laman Facebook kami di Tawaukini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *