Gerakan anak muda Sabah semakin berkembang

Anak muda merupakan komponen penting dalam membentuk landskap politik Sabah. Sabah ada populasi anak muda yang besar dan keterlibatan kumpulan ini dalam politik semakin hari semakin meningkat. Mereka memainkan peranan penting dalam mempengaruhi arah politik dan membawa perubahan kepada sistem politik Sabah.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Sabah telah meningkatkan kesedaran politik anak muda. Terutamanya dengan akses kepada teknologi dan maklumat yang membolehkan orang ramai membincangkan isu politik dengan lebih terbuka dan berkongsi pandangan mereka.

Kumpulan anak muda juga sudah mula terlibat dalam aktiviti politik/sosial seperti mengorganisasi kempen dan demonstrasi. Dalam Pilihan Raya Umum ke-14, anak muda di Sabah menyertai parti-parti politik dan turut ambil bahagian dalam kempen pilihan raya.

Namun, ada cabaran yang dihadapi oleh anak muda dalam membentuk landskap politik Sabah. Salah satu cabarannya adalah kurangnya penglibatan anak muda dalam politik dan kekurangan peluang untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam sistem politik – selain keterbatasan sumber dan sokongan yang boleh diberikan kepada anak muda dalam mengambil bahagian dalam aktiviti politik.

Akan tetapi, kita tidak boleh menafikan ada usaha untuk memupuk penglibatan anak muda yang lebih aktif dalam politik Sabah untuk membantu membentuk landskap politik.

Perkembangan dalam teknologi dan komunikasi membolehkan anak muda untuk berhubung dengan rakan-rakan dan ahli politik di seluruh negara. Anak muda juga perlu diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam proses politik seperti diiktiraf sebagai pemilih dan calon pilihan raya. Kerajaan harus memberikan sokongan yang cukup untuk memupuk kepentingan dan keupayaan belia dalam politik Sabah.

Sabah adalah negeri yang terdiri daripada pelbagai kaum/etnik – kepelbagaian ini tercermin dalam pentadbiran negeri, yang mana kerajaan sering terdiri daripada gabungan parti-parti politik yang mewakili kepentingan pelbagai kumpulan etnik dan agama.

Cuma, ada cabaran yang besar untuk anak muda dalam mengatasi perpecahan etnik dan agama yang masih wujud di Sabah. Walaupun Sabah mempunyai kepelbagaian etnik dan agama yang kaya, masih wujud isu-isu yang berkaitan dengan perbezaan ini, seperti ketidakseimbangan pembangunan dan ketidakadilan sosial yang dialami oleh sesetengah bangsa atau agama.

Keadaan ini memberi peluang yang besar untuk anak muda dalam membentuk politik Sabah. Cara paling mudah untuk terlibat aktif adalah melalui penggunaan teknologi dan media sosial, yang dapat memberikan akses kepada sumber daya dan jaringan yang lebih luas bagi menyuarakan pendapat dan menyampaikan idea-idea mereka.

Selain itu, kerajaan Sabah juga telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat peranan belia dalam politik negeri. Contohnya, pada tahun 2019, kerajaan melancarkan “Program Belia Bersepadu” yang bertujuan untuk memberikan latihan dan bantuan kewangan kepada para belia yang ingin memulakan perniagaan atau projek sosial.

Di samping itu, ada juga beberapa pertubuhan dan badan-badan bukan kerajaan yang telah mengambil inisiatif untuk memperkuat peranan anak muda dalam politik Sabah. Contohnya, Persatuan Belia Malaysia (Majlis Wilayah Sabah) dan Pertubuhan Belia Serantau Sabah (SABERKAS) telah aktif dalam mengadakan program-program latihan dan bengkel untuk membantu anak muda dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk terlibat dalam politik dan aktivisme sosial.

Anak muda memainkan peranan penting dalam membentuk landskap politik Sabah. Mereka ada potensi yang besar untuk membawa perubahan positif dan memberikan suara mereka dalam isu-isu politik yang berlaku di negeri ini. Cuma, penglibatan belia dalam politik memerlukan sokongan dan peluang yang mencukupi daripada pihak berkuasa dan masyarakat. Jika belia diberi ruang untuk memainkan peranan dalam sistem politik, ini akan membantu membangunkan sistem politik yang lebih berkesan dan memenuhi aspirasi rakyat Sabah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *