Integriti Ummah Dukung Kekuatan


Artikel kali ini akan mengingatkan tentang pentingnya integriti dalam membina kekuatan ummah. Artikel ini menekankan bahawa integriti adalah sifat yang harus ada pada setiap muslim, kerana ia merupakan salah satu nilai yang diajarkan oleh Islam. Terdapat beberapa contoh bagaimana integriti dapat mempengaruhi kehidupan individu, masyarakat dan negara. Antaranya ialah:

integriti ummah

– Integriti dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibiliti seseorang, baik dalam urusan peribadi mahupun profesional.
– Selain itu, Integriti dapat mewujudkan suasana harmoni dan aman dalam masyarakat, kerana tiada unsur penipuan, penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa.
– Integriti dapat memperkukuhkan hubungan antara rakyat dan pemimpin, kerana pemimpin yang berintegriti akan menjaga amanah dan kepentingan rakyat.
– Integriti dapat menjamin kemajuan dan kesejahteraan negara, kerana sumber dan peluang akan digunakan dengan bijak dan adil.

BACA JUGA : Serangan Israel Keatas Hospital Al Ahli, Satu Serangan Keji

Didalam artikel ini, kita menyarankan agar semua berusaha untuk menanamkan dan mempraktikkan integriti dalam kehidupan seharian kita, sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Dengan demikian, kita dapat menyumbang kepada pembinaan ummah yang kuat dan berjaya di dunia dan akhirat. Marilah kita bersama mengambil iktibar dan pengajaran daripada artikel yang diterbitkan pada minggu ini.

Baca Teks Khutbah Jumaat (20 Oktober 2023) Disini : Integriti Pendukung Kekuatan Ummah

Sabah, Khutbah Jumaat 20.10.2023 (Rumi) Intergriti Pendukung Kekuatan Ummah_11zon

Ikuti perkembangan Daerah Tawau, Sabah melalui laman Facebook kami di Tawaukini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *