Bapa Si Pencari Nafkah – Perkongsian Jumaat

Kebiasaannya apabila memperkatakan hal mendidik anak, ibu dilihat memiliki peranan sangat penting berbanding bapa. Hal ini mungkin kerana fitrah wanita mengandung, melahirkan dan menyusukan pada awal fasa kehidupan anak itu, menyebabkan peranan ibu sangat rapat dan sinonim dengan pendidikan anak.

Bapa pula dilihat sebagai pencari nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga semata-mata. Hakikatnya Islam melalui pengajaran daripada ayat al-Quran menunjukkan panduan tepat bagaimana seorang bapa berfungsi dalam pendidikan anak dalam keluarganya.

Bagaimanapun, apabila dilihat secara umum, bilangan ayat al-Quran menyentuh peranan keibubapaan perlu dilakukan oleh ibu bapa terhadap anak secara langsung amat sedikit dinyatakan, berbanding ayat berkaitan tanggungjawab anak kepada ibu bapa.

Di samping itu, menurut al-Syarqawi, watak bapa dalam kisah al-Quran dilihat lebih dominan dengan gambaran sifat dan pernyataan lebih jelas berbanding watak ibu.

Daripada ayat inilah pengajaran fungsi bapa dan pendidikan anak dapat dilihat. Antara ayat itu ialah dalam surah al-Baqarah pada 125-132, surah Luqman pada ayat 12-19, surah Hud (ayat 42-46), surah Yusuf (ayat 4-6), surah Maryam (ayat 5-13), surah al-Qasas (ayat 23-28 dan surah al-Anbiya’ (ayat 78-79).

Watak bapa dinyatakan dalam ayat berkenaan memperihalkan keadaan dan situasi berbeza. Ada situasi tenang dan aman, ada situasi ketika konflik berlaku antara bapa dan anak, situasi bapa menangani anak berkonflik, situasi bapa menjalankan tugasan buat ummah dan situasi bapa berada dalam keadaan ketidakmampuan.

Justeru, bapa perlu cakna dan berperanan sebagai pengemudi dalam pendidikan anak kerana bertepatan dengan ciri ‘qawwam’ yang Allah jadikan dalam diri mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *