Apa yang berlaku jika negeri tak stabil?

Sabah dikenali dengan kepelbagaian budayanya dan keindahan semula jadi, telah menghadapi tempoh ketidakstabilan politik yang memberi impak meluas kepada pelbagai aspek masyarakatnya khususnya populasi anak muda. Impak berterusan ke atas anak muda secara langsung akan merencatkan kemajuan negeri.

Artikel kali ini akan menyelami kesan ketidakstabilan politik Sabah terhadap anak muda, meneroka bagaimana ia mempengaruhi prospek sosioekonomi, pendidikan, kesejahteraan mental, dan penglibatan keseluruhan mereka dalam pembangunan negeri.

Via Sabah Gazette

Ketidakpastian dalam Prospek Sosioekonomi

Ketidakstabilan politik sering kali mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. Ketidakstabilan ini boleh membawa kepada pelaburan yang berkurang, penutupan perniagaan, dan kekurangan peluang pekerjaan. Keadaan ini akan memberi impak besar kepada anak muda.

Anak muda yang memasuki pasaran pekerjaan semasa waktu ketidakstabilan politik mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang stabil atau mendapatkan peluang kerjaya yang lebih baik. Ketidakpastian ini boleh membawa kepada pekerjaan yang kurang baik, kemandirian kewangan yang berkurang, dan wujudnya kerisauan tentang masa hadapan mereka.

Institusi pendidikan juga boleh terganggu semasa tempoh ketidakstabilan politik. Mogok, protes, dan gangguan dalam sistem pendidikan boleh memberi impak kepada kualiti pendidikan dan menghalang kemajuan akademik.

Bagi anak muda yang mengejar pendidikan tinggi atau latihan profesional, gangguan ini boleh merencatkan laluan kerjaya mereka. Selain itu, ketidakstabilan politik boleh membawa kepada tekanan dan kebimbangan, yang mungkin memberi impak kepada prestasi akademik pelajar.

Via Yayasan Sabah Group

Selain itu, ketidakstabilan politik boleh memberi kesan kepada kesejahteraan mental anak muda. Tekanan dan kebimbangan yang timbul daripada ketidakstabilan sosial dan prospek masa depan yang tak stabil boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Perasaan tidak berdaya dan frustrasi boleh menyumbang kepada depresi dan gangguan kebimbangan.

Akses kepada perkhidmatan kesihatan mental juga mungkin terhad semasa tempoh ketidakstabilan, yang boleh memburukkan lagi masalah ini.

Penglibatan anak muda dalam aktiviti sivik dan politik juga boleh terjejas oleh ketidakstabilan politik. Apabila tiada keyakinan dalam sistem politik, anak muda mungkin mengalami rasa kecewa yang tinggi. Mereka mungkin percaya bahawa usaha mereka untuk mencipta perubahan adalah sia-sia dalam menghadapi ketidakstabilan yang berterusan. Penglibatan sivik yang berkurangan ini boleh menghalang potensi anak muda untuk mempengaruhi perubahan positif dan menyumbang kepada pembangunan negeri.

Ketidakstabilan politik yang berpanjangan boleh membawa kepada emigrasi anak muda yang terlatih dan berpendidikan yang mencari kestabilan dan peluang yang lebih baik di tempat lain.

Aliran keluar tenaga anak muda yang berpendidikan boleh menyebabkan kehilangan pemimpin, ahli profesional, dan intelektual berpotensi yang boleh menyumbang kepada pembangunan Sabah. Emigrasi anak muda yang berbakat juga boleh menghalang prospek pertumbuhan negeri dan mengekalkan kitaran ketidakstabilan tersebut.

Membina Ketahanan dan Pemberdayaan Anak Muda

Walaupun cabaran yang dihadapi oleh ketidakstabilan politik, anak muda Sabah juga mempunyai potensi untuk menjadi ejen perubahan dan ketahanan. Ramai individu muda sedang aktif terlibat dalam inisiatif berasaskan komuniti, perniagaan sosial, dan kerja sukarela untuk menangani isu-isu yang diburukkan akibat ketidakstabilan politik. Apabila bersatu dan menggunakan kemahiran dan kreativiti mereka, individu muda dapat menyumbang kepada kohesi sosial dan pembangunan komuniti.

Via Wiki Impact

Ketidakstabilan politik Sabah memberi kesan signifikan terhadap populasi anak muda. Dari cabaran sosioekonomi hingga impak terhadap pendidikan, kesejahteraan mental, dan penglibatan sivik, anak muda Sabah menghadapi pelbagai cabaran semasa tempoh ketidakstabilan politik. Dengan mengiktiraf kepentingan menyokong pemberdayaan anak muda, pendidikan, dan perkhidmatan kesihatan mental boleh mengurangkan beberapa cabaran ini. Seterusnya, ia akan membuka jalan yang lebih luas untuk masa depan yang lebih stabil buat Sabah dan generasi muda negeri tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *