Masa Depan Politik Sabah dan Peranan Belia Dalam Membentuknya

peranan belia

Politik dan belia bukanlah sesuatu yang asing. Tetapi perlu disatukan dan dikendalikan dengan baik agar peranan belia dapat mencorak masa depan cerah untuk politik di negeri dibawah bayu ini. Sabah, Tanah Di Bawah Bayu, tidak hanya terkenal dengan keindahan semula jadi yang memukau dan kepelbagaian budayanya, tetapi juga dengan landskap politiknya yang berkembang. Dengan kaya akan komuniti etnik dan sejarah yang unik, politik Sabah adalah pelbagai dan dinamik. Ketika negeri ini melihat ke masa depan, peranan belia dalam membentuk arah pandangnya semakin penting.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka masa depan politik Sabah dan peranan penting yang dimainkan oleh belia dalam mempengaruhinya.

Peranan belia
Via My Hometown

Peranan Belia dan Politik Sabah

Landskap politik Sabah ditandai dengan pelbagai parti politik, mewakili pelbagai kepentingan etnik dan serantau. Negeri ini sering mengalami perubahan dalam dinamika kuasa, dan perkongsian politik muncul untuk mencerminkan persekitaran sosial dan politik yang berubah.

Perubahan ini semakin dirasai dengan wujudnya belia dalam politik. Penglibatan belia dalam politik tidak hanya diinginkan, tetapi juga penting untuk sebuah demokrasi yang dinamik dan bertenaga. Di Sabah, sebahagian besar penduduk terdiri daripada generasi muda, dan penglibatan mereka adalah penting untuk pembangunan negeri dan perwakilan suara yang pelbagai.

Ini 4 cara anak muda Sabah memimpin negeri

Tidak dinafikan, belia merupakan tunjang masyarakat dan pelapis generasi yang mampu membangunkan lagi negeri Sabah. Kekuatan belia datang dari semangat dan kesungguhan untuk memperjuangkan nasib watan Sabah.

Penglibatan belia boleh dilihat dari segi penglibatan belia dalam usaha advokasi terhadap isu-isu penting segenap dimensi masyarakat. Aktivis dan penyokong muda semakin lantang dalam mengatasi isu politik, dari hak tanah peribumi hingga kebimbangan alam sekitar. Mereka menggunakan pelbagai platform, termasuk media sosial, untuk meningkatkan kesedaran dan menggerakkan sokongan.

Selain itu, belia juga mula menonjol dalam perwakilan politik. Dengan inisiatif terbaharu seperti Dewan Belia Sabah, pemimpin muda telah mula memainkan peranan utama dalam arena politik Sabah, sama ada dalam atau di luar parti politik tradisional. Mereka memperjuangkan dasar yang mencerminkan aspirasi generasi mereka.

Golongan belia juga tidak terhad dalam lingkung politik awam. Terdapat juga gerakan-gerakan yang diketuai oleh belia yang sering memberi tumpuan kepada isu-isu peringkat komuniti. Keterdekatan mereka terhadap komuniti mampu menggerakkan sokongan untuk memperjuangkan isu tempatan. Mereka memainkan peranan penting dalam membina kesedaran politik di peringkat akar umbi.

Pemimpin muda turut terkenal dengan pandangan dan perspektif segar yang lebih relevan terhadap perkembangan zaman. Mereka juga lebih peka terhadap keperluan-keperluan masyarakat edan, dan mampu melahirkan cadangan dasar yang inovatif. Oleh demikian, tentulah mereka akan dapat menangani cabaran semasa seperti pembangunan lestari dan inklusi sosial.

Jangan dihambat semangat belia Sabah

Walaupun belia mempunyai potensi untuk mempengaruhi landskap politik Sabah secara ketara, mereka juga menghadapi beberapa cabaran. Sekiranya cabaran ini tidak dapat ditangani dengan baik, malah dibiarkan berlarutan; ini akan merencatkan pembangunan masyarakat Sabah itu sendiri.

Pertama sekali, anak muda Sabah seringkali menghadapi kekangan sumber. Sumber ini tidak terbatas pada sekadar kewangan, malah sumber akses terhadap pendidikan dan kemahiran turut menyumbang kepada kesukaran untuk melaksanakan kempen atau berdaya saing meraih perwakilan dengan berkesan dalam peringkat yang lebih tinggi.

https://www.instagram.com/p/Cyu14stxEr1/

Situasi politik kini juga sedikit sebanyak mendatangkan cabaran kepada belia zaman ini. Struktur politik tradisional dan generasi yang lebih tua mungkin memberontak terhadap idea dan inisiatif yang digerakkan oleh belia, menghalang usaha mereka untuk menjana perubahan.

Cabaran ketiga boleh dianggap merupakan rantaian kesan dari cabaran terdahulu yang telah disebutkan, iaitu wujudnya masalah kekurangan perwakilan. Sekiranya ada belia yang berjaya ‘tembus’ ke peringkat Persekutuan misalnya, struktur politik tua juga akan menyebabkan pemimpin muda sering menghadapi peluang terhad untuk diwakili dalam parti politik yang mapan.

Keempat dan yang terakhir adalah dinamika politik Sabah itu sendiri. Politik koalisi yang seringkali melatari galuran politik negeri boleh menjadi suatu cabaran yang sukar untuk dihadapi oleh belia. Ini kerana mereka perlu membina hubungan koalisi yang utuh dan mampu mengimbangi kepentingan dari pelbagai kumpulan.

Di mana masa depan Sabah?

Masa depan politik Sabah tidak dapat dipisahkan dari penyertaan dan pengaruh belia. Terdapat beberapa dinamik yang bakal membentuk landskap politik negeri, bermula dari atas hinggalah ke peringkat akar umbi.

Politik koalisi atau gabungan di Sabah antaranya dilihat akan terus berkembang dan belia berpotensi untuk memainkan peranan penting dalam menentukan jalannya. Tradisi politik koalisi memungkinkan representasi yang lebih pelbagai, namun ia juga muncul dengan cabaran-cabaran tersendiri khususnya dalam menentukan parti utama yang akan mentadbir kerajaan negeri.

Peranan dan potensi belia tidak hanya terhenti setakat itu sahaja. Keutamaan dasar akan beralih kepada generasi muda. Apabila pemimpin muda terus memasuki arena politik, fokus dijangka akan beralih kepada isu-isu yang berkaitan dengan generasi mereka, seperti pendidikan, peluang ekonomi, dan pembangunan lestari.

Perwakilan komuniti peribumi dan advokasi untuk hak-hak komuniti juga akan lebih menonjol dalam politik Sabah. Ini dilihat berkemungkinan akan didorong dengan peranan belia yang lebih peka terhadap perubahan dan keperluan komuniti peribumi, khususnya isu-isu melibatkan belia.

https://www.instagram.com/reel/CyYa4i4PFJS/?hl=en

Terakhir sekali, gerakan yang diketuai oleh belia dijangka akan tumbuh lebih segar dan lebih menonjol khususnya melalui kempen media sosial. Mereka juga akan aktif terlibat dalam politik peringkat komuniti dan terus memperjuangkan isu-isu tempatan dengan lebih berkesan.

Baca Juga : JHEWANITA Fair 2023 di Tawau

Pendidikan menjadi jambatan antara generasi

Pendidikan memainkan peranan penting dalam membekalkan generasi muda dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk penyertaan politik yang efektif.

Sekolah dan universiti di Sabah boleh menekankan pendidikan sivik dan mendorong pelajar untuk terlibat secara kritis dalam isu-isu politik.Selain itu, pertubuhan belia dan kumpulan komuniti boleh menyediakan pendidikan politik dan latihan kepemimpinan untuk memberdayakan generasi seterusnya.

Potensi belia, diberdayakan oleh pendidikan itu sendiri, dapat dimanfaatkan untuk membina jambatan antara generasi. Pemimpin politik mapan dan tokoh masyarakat boleh menjadi mentor kepada pemimpin muda, memberikan bimbingan dan berkongsi pengalaman mereka. Sebaliknya, belia boleh membawa pandangan segar dan penyelesaian inovatif kepada isu-isu lama.

Belia Sabah sinar baru negeri

Masa depan politik Sabah menjanjikan banyak harapan, terutamanya kerana penyertaan aktif belia. Apabila pemimpin muda terus memperjuangkan kepentingan generasi mereka dan membentuk agenda politik, politik Sabah kemungkinan akan menjadi lebih dinamik dan responsif terhadap keperluan populasi yang pelbagai.

Cabaran yang dihadapi oleh belia dalam politik adalah besar, tetapi tekad, inovasi, dan advokasi mereka menunjukkan komitmen mereka untuk mencipta Sabah yang lebih inklusif dan makmur. Kerjasama antara generasi yang berbeza dan penyertaan aktif belia dalam politik akan menjadi penting dalam menetapkan hala tuju masa depan politik Sabah, menjadikannya sebuah demokrasi yang lebih bertenaga dan responsif.

Ikuti perkembangan Daerah Tawau, Sabah melalui laman Facebook kami di Tawaukini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *